Kadrovska struktura specijalne bolnice


Bolnica ima ukupno 111 zaposlenih radnika na neodređeno vreme, a od toga je::
78 Zdravstvenih radnika
* 17 lekara (10 specijalista , 3 opšte medicine, (1 na specijalizaciji iz radiologije i 3 na specijalizaciji iz interne medicine)
* 9 medicinska tehničara VSS ,
* 55 medicinskih tehničara SSS a od toga 6 laboratorijskih tehničara,
* 31administrativno- tehičkih radnika
* 7 administrativnih radnika
* 24 tehničkih radnika