Kadrovska struktura specijalne bolnice


Bolnica ima ukupno 109 zaposlenih radnika na neodređeno vreme, a od toga je::
78 Zdravstvenih radnika
* 19 lekara (14 specijalista ,4 opšte medicine, 1 na specijalizaciji iz interne medicine)
* 4 medicinska tehničara VSS ,
* 55 medicinskih tehničara SSS a od toga 6 laboratorijskih tehničara,
31admuinis trativno- tehičkih radnika
* 7 administrativnih radnika
* 24 tehničkih radnika